• Træfældning

 • Beskæring

 • Topkapning

 • Rodfræsning

 • Flishugning

 • Grenknusning

 • Hækklipning

 • Græsslåning

 • Skræntslåning

 • Ukrudtsbekæmpelse

 • Snerydning

 • Muldvarpebekæmpelse

Svallerup Søvej 16 – Kalundborg – Tlf. 2013 7259

Email: peter@kofoedlandskabspleje.dk – CVR: 1597 2688